Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Kulttuurit

Kulttuuri käsitteenä

Mitä kulttuurilla tarkoitetaan? Miten erilaiset kulttuurit ja niissä vallitsevat aikamääritteet vaikuttavat oppimiseen?

Monikulttuuriset iltamat

Turussa järjestettiin usean hankkeen yhteisponnistuksena kaikille avoimet monikulttuuriset iltamat maaliskuussa 2011. Katso video tapahtumasta.

Iltalukion iltapalat - monikulttuurinen keittokirja

Turun iltalukiossa koottuja maistuvia reseptejä.

Uskonto ja maahanmuuttajat Suomessa

Tiivistelmä Väestöliiton Tuomas Martikaisen luennosta.

Islamin maiden musiikki

Tietopaketti Islamin maiden musiikista, erityisesti arabialaisesta taidemusiikista ja siinä käytetyistä soittimista.

Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä

Kulttuuri-ideologioiden erot ja niiden vaikutus maahamuuttajien asemaan.

Maahanmuuttaja-oppilaan itsetunto ja integraatio uuteen kulttuuriin

Maahanmuuttaja-oppilaan itsetunnon kehittämiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota.

Sopeutumisprosessit maahanmuuttajaperheissä

Luentomuistiossa käsitellään eri tapoja, joilla maahanmuuttajat sopeutuvat uuteen kulttuuriin.

Etniset ennakkoluulot ja monikulttuurisuus

Tiivistelmä Osmo Virrankosken luennosta.

Erilaisuuden kohtaaminen

Tarinoita pienistä kulttuurien välisistä törmäyksistä.

Tietoa Viron kouluista

Tietopaketti virolaistaustaisen oppilaan kotimaan koulujärjestelmästä.

Kulttuurikuvaukset

Johdanto

Kulttuurikuvausten taustaa.

Arabialainen kulttuuripiiri

Perustietoa arabialaisesta kulttuurista: perhe ja ihmissuhteet, tapakulttuuri, elämänkaari, koulunkäynti ja kieli.

Somalialainen kulttuuri

Yleistietoa Somaliasta, lasten kasvatuksesta, sosiaalisista säännöistä ja tavoista, elämänkaaresta, koulutuksesta ja somalin kielestä.

Venäläinen kulttuuri

Venäläinen luonne, perheyhteisö, tapakulttuuri, juhlapäivät, ruoka, pukeutuminen, koulunkäynti ja kieli.

Vietnamilainen kulttuuri

Kuvaus käsittelee elämää Vietnamissa, pakolaisuutta, perhe- ja tapakulttuuria, koulunkäyntiä ja vietnamin kieltä.