Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Terveydenhuolto

Maahanmuuttajalapsi kouluterveydenhuollossa

Maahanmuuttajalapset tarkastetaan ja hoidetaan yleensä kuten suomalaislapset, varsinkin jos he ovat syntyneet Suomessa.

Joissakin kunnissa, esimerkiksi Turussa, jokaiselta koulunsa aloittavalta EU:n ulkopuolelta sekä Latviasta ja Virosta tulevalta ulkomaalaislapselta vaaditaan ennen koulun aloittamista todistus lääkärin suorittamasta terveystarkastuksesta.

Turussa terveystarkastukset tehdään seuraavasti:

  1. Pakolaisina maahan saapuneet hoitaa Ulkomaalaistoimisto.
  2. Paluumuuttajat hoidetaan pääsääntöisesti omalla postipiirin mukaisella terveysasemalla.
  3. Muut ulkomaalaiset hoidetaan omalla postipiirin mukaisella terveysasemalla.

Ellei kunnassa ole erikseen ulkomaalaisasioita hoitavaa yksikköä, lääkärintarkastus tehdään oman kunnan terveyskeskuksessa. Asiakas voi myös halutessaan käydä yksityislääkärillä, mutta samat tutkimukset pitää otattaa.

Koulunkäyntiä ei pidä aloittaa ennen kuin terveystarkastus on tehty ja laboratorio- ja röntgenvastaukset on saatu. Yleensä vastaukset tulevat alle kahdessa viikossa.

Otettavat laboratoriotutkimukset

Verinäytteet: PVK, HbsAg, VDRL, HIV

Ulostenäytteet: F-Parasiitit, F-viljely1

ja jos HbsAg positiivinen à HbeAg, HbeAb, ALAT, AFOS

Röntgentutkimukset: Thorax (keuhkokuva)

Vastausten tultua lääkäri kirjoittaa erillisen todistuksen oppilaalle kouluun vietäväksi että terveystarkastus tehty ja oppilas voi aloittaa koulun. Opettaja välittää tiedon edelleen kouluterveydenhoitajalle.

Rokotukset

Olisi hyvä jos lääkäri terveystarkastusta tehdessä jo kysyisi vanhemmilta rokotuksista tulkin läsnäollessa ja ilmoittaisi sen todistuksessa mikäli rokotukset ovat ajantasalla.

Muussa tapauksessa kouluterveydenhoitajalle toimitetaan tiedot aiemmista rokotuksista ja rokotustodistuskopio jos mahdollista. Rokotuksia jatketaan suomalaisen rokotusohjelman mukaisesti.

Lisätietoa rokotuksista (Kansanterveyslaitos)

Maamme sisällä muuttaville ulkomaalaislapsille tehdään koulussa uuden oppilaan terveystarkastus, jonka yhteydessä tarkistetaan onko yllämainitut tutkimukset jo tehty ja täydennetään tarvittaessa.

Suuri osa Suomeen tulevista ulkomaalaisista lapsista on muslimeja, joiden ruokavalioon ei vät kuulu sianliha, maksa- tai veriruuat. Myös kanaruuat ovat joskus kiellettyjä. Terveydenhoitaja ilmoittaa ruokavaliosta koulun keittiöön heti saatuaan tiedon oppilaan vanhemmilta.

Ruokavalion lisäksi kouluterveydenhuollon on tärkeää tietää oppilaan allergioista jotka kysytään erillisellä lomakkeella oppilaan tullessa kouluun.

Tummaihoisten lasten kohdalla on erityisesti muistettava riittävä D-vitamiinin saanti, 5-6 mikrogrammaa D-vitamiinia/vrk ympäri vuoden koko kasvuiän ajan eli esimerkiksi Devitol 3 tippaa/ päivässä.

Lisäksi maitotaloustuotteiden käyttö ja riittävä kalkin saanti tulee tarkistaa sekä kasvisruokailijoilla erityisesti raudan ja proteiinin saatavuus.

Useimmiten kouluterveydenhoitaja selviää oppilaan kanssa ilman tulkkia. Kuitenkin jos vanhemmat kutsutaan vastaanotolle keskusteluun tai mukaan oppilaan terveys- tai lääkärintarkastukseen, tilataan tarvittaessa tulkki paikalle. Usein juuri "kielivaikeuksista" johtuen terveystarkastuksiin varataan vähintään "kaksoisaika".

Vanhemmille viestitettäessä selvät, yksinkertaiset kirjalliset ohjeet ovat hyvänä apuna. Tarvittaessa tulkkikeskuksissa voi käännättää esimerkiksi rokotustodistuksia ym. ohjeita ja lomakkeita (osittain maksullisia).

Nykyään on saatavilla myös paljon maahanmuuttajille tarkoitettua terveyskasvatusmateriaalia mm. työministeriöstä, Väestöliitosta ja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta monelle eri kielelle käännettynä.

Kirsi Hakala
Kouluterveydenhoitaja
Varissuon koulu / Turun Kansainvälinen koulu

Päivitetty 26.2.2006