Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Kodin ja koulun yhteistyö

Kouluun-tietopaketit

Vanhemmille tarkoitettu tulostettava moniste sisältää perustietoa suomalaisesta koulusta. Se on saatavana yhdeksällä kielellä.

Mitä peruskoulun jälkeen?

Monikielinen tietopaketti peruskoulun päättävälle turkulaiselle nuorelle ja hänen vanhemmilleen.

Yhteistyö maahanmuuttajaoppilaiden vanhempien kanssa

Kuinka yhteistyö maahanmuuttajavanhempien kanssa saadaan sujuvasti käyntiin?

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö esiopetuksesta kouluun

Hyväksi koettuja käytäntöjä.

Oppilaan itsearviointi ja kehityskeskustelut Turun normaalikoulussa

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä voidaan tehostaa kehittämällä oppilaiden itsearviointia ja järjestämällä kerran lukuvuodessa kehityskeskusteluja.

Lausteen koulun opettajien kokemuksia ja kehittämisideoita

Lausteen koulun ja Lounais-Suomen Mielenterveysseuran yhteistyönä tehty selvitys opettajien maahanmuuttajatyöhön liittyvistä kokemuksista ja kehittämisideoista.

Maahanmuuttajavanhempien käsityksiä ja toiveita

Mitä mieltä vanhemmat ovat suomalaisesta koulusta?

Tulkkipalvelut

Jotta maahanmuuttajien kielellinen tasa-arvo toteutuisi edellytetään, että viranomaiset käyttävät tulkkaus- ja käännöspalveluja.

Virtuaalitulkki

Miten toimii videotulkkaus viranomaisten välisessä yhteistyössä? Pilottihankkeen projektipäällikkö kertoo videoesitelmässään hankkeen taustoista ja tulevaisuuden näkymistä.

Linkkejä muualle:
Kodin ja koulun välinen yhteistyö (Monikko-hanke)