Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Koulun arki

Monikulttuurisen koulun arkea ja juhlaa

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Johanna Järvinen, luokanopettaja, Varissuon koulu, Turku
johanna.jarvinen@tkukoulu.fi

Annele Laaksonen, erityisopettaja, Turun normaalikoulu, Turku
annele.laaksonen@utu.fi

Varissuon koulu ja Turun normaalikoulu sijaitsevat toistensa naapureina Itä-Turun alueella Varissuon lähiössä. Lähiö on Turun suurin asuntoalue, jossa maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on suuri. Ensimmäiset suuremmat maahanmuuttajaryhmät saapuivat Varissuolle 1990-luvun alussa. Nykyisin Varissuon koulun noin 220 oppilaasta on maahanmuuttajataustaisia yli 60 %. Turun normaalikoulussa on noin 900 oppilasta, joista maahanmuuttajataustaisia on noin 30 %.

Varissuolla alueellinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä on tiivistä ja erilaiset projektit yhdistävät sekä Varissuon asukkaita että alueen työntekijöitä. Varissuon koulun ja Turun normaalikoulun keskinäisen yhteistyön lisäksi muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa kunnan muut koulut, päiväkodit, lastensuojelu ja muu sosiaalitoimi, terveydenhuolto, kulttuuritoimi, seurakunta, nuorisotoimi, korttelipoliisi, asukas- ym. yhdistykset, vapaaehtoistyöntekijät ja Varissuon huolto. Yhteistyötä helpottaa se, että palvelut ovat saatavilla alueelta, ne ovat fyysisesti lähellä toisiaan ja työntekijät tuntevat toisensa.

Varissuon koulua ja Turun normaalikoulua yhdistää koulujen muuttuminen monikulttuurisiksi yhteisöiksi. Enää ei voida puhua monikulttuurisuudesta "eksoottisena mausteena" vaan monikulttuurisuus on läsnä kaiken aikaa, kaikessa opetuksessa. Monikulttuurisuus on rikastuttanut koulujen arkea ja tuonut uusia haasteita. Lisäksi se on herättänyt useita kysymyksiä, joihin on etsitty ratkaisuja yhdessä ja erikseen. Tavattuamme opetuksen ammattilaisia muista kouluista ja kunnista, olemme huomanneet, että koulun monikulttuurisuuskehityksen alkuvaiheessa toistuvat usein samat kysymykset.

Olemme tässä artikkelissa yrittäneet vastata tavallisimmin esitettyihin kysymyksiin riviopettajina. Vastaukset eivät perustu suoraan mihinkään teoriaan tai lainsäädännöllisesti tarkkaan menettelyyn vaan ovat kokemuksen mukanaan tuomia ajatuksia ja menettelytapoja kouluissamme. Joihinkin kysymyksiin olemme vastanneet niukemmin, sillä toivomme artikkelin herättävän ajatuksia ja keskustelua sekä poikivan uutta ajatusten vaihtoa.

Kysymykset

Klikkaa kysymystä niin näet vastauksen.

 1. Miksi yhteistyö maahanmuuttajaperheiden kanssa on tärkeää?
 2. Mitä opettajan kannattaisi kertoa koulusta?
 3. Miksi on hyvä käyttää tulkkia?
 4. Mitä on hyvä ottaa huomioon, kun varaa tulkin?
 5. Miten uusi laki tukee jokaisen yksilön oikeutta tasavertaiseen kohteluun?
 6. Miten uusi opetussuunnitelma tukee kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälistymistä?
 7. Osallistuvatko oppilaat kaikkiin oppiaineisiin?
 8. Miten ruokavaliot otetaan huomioon?
 9. Saako koulusta olla poissa oman kulttuurin, esimerkiksi uskonnon juhlien takia?
 10. Voiko koulu järjestää esim. joulu- tai itsenäisyysjuhlia loukkaamatta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden vakaumusta? Voiko koulu ottaa huomioon oppilaiden omiin kulttuureihin liittyviä juhlia?
 11. Miten maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä tulisi tukea yleisopetuksessa?