Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Materiaalit

ESKO-tehtävät - esiopetuksesta kouluun

ESKO-tehtävät ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa kehittämishanketta, jossa tavoitteena on monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä (MOKU).

Päiväkodit ja koulut tukevat lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille suotuisat kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytykset yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esi- ja alkuopetuksen yhteisiä opetussuunnitelmien kasvatuksellisia painotuksia ovat oppimaan oppimisen taidot, kuten ajattelu, sosiaaliset taidot ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.

ESKO on kaksiosainen. Esikoulun opettaja toimittaa ESKO-tehtävät kouluun lapsen tulevalle luokanopettajalle. Tehtävien tarkoitus on omalta osin edesauttaa kouluun siirtymistä. Ensimmäinen osa ESKO:sta (Esiopetus- tehtävät) tehdään esiopetusvuoden aikana huhti-, toukokuussa ja toinen osa (Koulun tehtävät) tehdään koulussa elo-, syyskuun aikana. Lapsi aloittaa tehtävien tekemisen esiopetuksessa tutussa ympäristössä ja jatkaa niiden tekemistä koulussa. Jokainen lapsi tekee tehtävät annettujen ohjeiden, omien taitojensa ja kykyjensä mukaan ja näin jokainen saa kokea onnistumista. Onkin tärkeää, että tehtävät ovat lapsensa itsensä tekemiä ja ne jäävät sellaiseksi. Niitä ei pisteytetä eikä korjata. Osa tehtävistä voidaan tehdä ryhmässä, osa yksilöllisesti.

Lapsi näyttää tulevalle opettajalleen, mitä hän on tehnyt esiopetuksessa ja kun koulunkin tehtäväosiot on tehty, lapsi saa ESKO- tehtävät itselleen muistoksi esiopetusvuodesta ja ensimmäisestä kouluvuodesta. Vanhemmat täyttävät ESKO:n alkusivun yhteistyössä esikoulun opettajan kanssa. Samalla vanhemmat näkevät lapsensa tekemät tehtävät ja ovat mukana alusta alkaen yhteistyössä.

Avaa tehtäväpaketti (PDF)

ESKO-infosivu ja -lomake eri kielillä: albania | arabia | bosnia | englanti | kurdi | ruotsi | somali | venäjä | vietnam | viro

Turun kaupungin Varissuon alueen esi-, alku-, luokan- ja erityisopettajat, 2010

Työryhmä:
Turun normaalikoulu: Annele Laaksonen & Anitta Juhala-Jolkkonen
Varissuon koulu: Sanna Hirvensalo, Tuija Salminen & Marianne Suominen
Päiväkodit (esiopetus): (Hintsankuja, Koukkarinkatu, Orminkuja, Piinokankatu) Tiina Kanerva, Lasse Ahvenniemi, Satu Mäkilä, Mervi Nyström, Tuire Rauma & Sari Vanha-Perttula
Kuvittanut: Tuire Rauma
Käännökset: Turun kaupunki / Turun seudun tulkkikeskus

Turun Varissuon alueen työryhmä haluaa kiittää ESKO-hankkeen saamasta tuesta Opetushallitusta, Turun kasvatus- ja opetustointa, Turun yliopiston Turun normaalikoulua, sekä MOKU-hankkeen Turun alueen koordinaattoria Johanna Järvistä.

Päivitetty 3.9.2012