Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Koulun arki Monikulttuurinen koulu kasvattaa tulevaisuuden menestyjiä Rinkebyssä

<< edellinen | seuraava >>

Avoin koulu

Alueen nuorisotalo oli usein suljettu, mikä harmitti oppilaita. Eikö sitä voisi siirtää koulun tiloihin, he ehdottivat. Näin syntyi käsite avoin koulu. Koulun tiloissa järjestetään vapaa-ajantoimintaa jokaisena vuoden päivänä. Periaatteena on, että puolet toiminnasta on suunnattu tytöille. Kouluun on saatu erinäisten vaiheiden ja vaikeuksien jälkeen upea urheiluhallia muistuttava Nuorison talo (Ungdomens hus) ja iso kokoontumistila, jota nimitetään Kulttuuriareenaksi. Niinpä erilaiset harrastukset ovat mahdollisia tilojenkin puolesta. Harrastuksia vetävät nuoriso-ohjaajat, jotka vastaavat tilojen käytöstä kouluajan jälkeen. Rinkeby on viime aikoina menestynyt hyvin sekä kori- että jalkapallossa ja noussut jopa ylimpiin sarjoihin. Lisäksi suosittuja harrastuksia ovat mm. tanssi, teatteri ja musiikki.

Musiikkikoulun saaminen Rinkebyhyn oli kovan työn takana. Tässä asiassa vanhemmat käyttivät poliittista vaikutusvaltaansa ja demokratian vaikutuskeinoja omien paikallisten etujensa ajamiseen. Tukholman musiikkikoulu toimi aiemmin vain keskustassa eikä Rinkebyn lapsia ollut paljoakaan oppilaina siellä. Oppilailta kysyttiin, mitä instrumentteja ja millaista musiikkia he halusivat opiskella. Tällä perusteella hankittiin Rinkebyhyn musiikkikoulusta opetusta, jota annettiin ryhmissä. Alkuunpääsyhankaluuksien jälkeen toiminta kasvoi nopeasti ja tuloksia alkoi näkyä. Musiikkikoulu on nykyään sekin yksi osa Rinkebyn koulua.

Samoin koulussa toimii alueen kirjasto Kaksi henkilöä on siellä päätoimisesti työssä ja oppilaat voivat käyttää kirjastoa kouluaikana ja saada henkilökunnalta hyviä kirjallisuusvihjeitä. Periaatteena kulttuuri-, kirjasto-, vapaa-ajan ja sosiaalitoimen yhdistämisessä koulun toimintaan on ollut, että siellä missä lapset ovat, pitää olla myös resurssien. Näin on pystytty säästämään tilavuokrissa ja päällekkäisten palkka- ym. menojen poistumisessa suuret summat rahaa. Palvelujen keskittyminen koululle lisää niiden käyttäjämäärää ja koulu pystyy palvelemaan alueensa nuorisoa kokopäiväisesti. Myös vanhempi väestö käyttää koulun tiloja esim. kokouspaikkana.

Koulun oppilaiden tupakointi- ja alkoholikäyttäytymisessä on tapahtunut muutos huonoimmasta mahdollisesta parhaisiin tuloksiin Tukholmassa. Oppilailla on niin paljon harrastuksia, että heillä ei yksinkertaisesti riitä aikaa päihteisiin.

Hyvää yhteistyötä on tehty myös korttelipoliisin kanssa. Poliisin pitää näkyä koululla ja olla läsnä lähiössä koko ajan. Tietoisuus poliisin läsnäolosta rauhoittaa tilanteita jo sinällään ja tuo turvallisuutta. Uusin projekti on yhteistyö poliisikoulun kanssa. Tarkoituksena on saada maahanmuuttajataustaisia oppilaita ryhtymään poliisin ammattiin.

<< edellinen | seuraava >>

Kuva: Rinkebyn koulu