Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Koulun arki Monikulttuurinen koulu kasvattaa tulevaisuuden menestyjiä Rinkebyssä

<< edellinen

Ongelmakoulusta vetovoimaiseksi huipputason opinahjoksi

Yhdessä vaiheessa esiintyi hyvien oppilaiden katoa koulusta. Hakeuduttiin laadukkaina pidettyihin kouluihin ns. paremmille alueille. Näin kouluun jäivät enimmäkseen vain heikot ja ongelmalliset oppilaat sekä maahanmuuttajat. Tämä kierre oli katkaistava. Tuloksia saatiin painottamalla opetusta tulevaisuudessa tärkeisiin aihepiireihin eli profiloitumalla. Niinpä koulussa toimii tällä hetkellä kielipainotteinen Eurooppa-linja, luonnontieteen linja ja urheilulinja ja kouluun on saatu n. 100 oppilasta oman oppilasalueen ulkopuoleltakin.

Kielipainotteisuus aloitetaan lastentarhassa 3-vuotiaana. Kielet ovat ruotsi, oma äidinkieli sekä englanti syntyperäisen opettajan johdolla. Englanti on myös myöhemmässä vaiheessa koulun opetuskielenä. Linja tähtää hyvän kielitaidon lisäksi yritystoiminnan ja eurooppalaisten työmarkkinoiden tuntemiseen, hyviin informaatioteknisiin taitoihin sekä johtamis- ja esiintymistaitoon vaativissakin tilanteissa. Oppilaille laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma, ja he saavat yksilöllistä ohjausta.

Luonnontieteen linja aloitetaan myös 3-vuotiaana. Erityisesti painotetaan luonnon ja ympäristön havainnoimista ja arvostamista sekä luonnon ilmiöiden kuvailemista kielellisesti. Myöhemmässä vaiheessa tehdään kokeita, analyysejä ja tutkimuksia luonnontieteellisistä ilmiöistä. Oppilailla on mahdollisuus käyttää Kuninkaallisen Teknisen Korkeakoulun tiloja tiedekunnan opiskelijoiden toimiessa heille kummeina. Toiminnalla halutaan saada erityisesti tyttöjä kiinnostumaan luonnontieteellisten ammattialojen opiskelusta. Korkeakouluopiskeluun tutustuminen jo peruskoulun aikana saa oppilaat asettamaan tulevaisuudelleen tavoitteita, uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa ja tähtäämään lukio-opintoihin ja akateemisiinkin ammatteihin. Tätä varten tarvitaan hyviä esikuvia.

Urheilulinjalla voi yhdistää koulunkäynnin tavoitetietoiseen lajiharjoitteluun. Jalkapallo ja koripallo ovat päälajit. Oppilasvalinnassa otetaan huomioon lähettävän koulun ja urheiluseuran lausunnot henkilökohtaisen haastattelun lisäksi. Liikunnanopettajat ovat lisäksi lajivalmentajia ja koulusta pidetään yhteyttä lajiliittoihin. Omat urheilutilat antavat mahdollisuuden ympärivuotiseen harjoitteluun. Liikuntaa on päivittäin klo 7 - 9. Samassa joukkueessa pelaavat oppilaat kuuluvat eri kansallisuuksiin ja uskontoihin. Näin he oppivat ennakkoluulotonta suhtautumista, luottamusta ja yhteistyötaitoja, joita vain Rinkebyn kaltaisessa eri kulttuureita edustavassa koulussa voi saada.

Profiloitumisen lisäksi yhteistyö menestyvien yritysten kanssa on tuonut koululle arvostusta. Työhön tutustuminen on nykyään virallisena aineena 7. luokalla. Tällöin avustetaan koulun eri ammattiryhmiä. Myöhemmin oppilaat tutustuvat yrityksiin työntekijöinä ja vastaavat työelämää koskeviin kysymyksiin työjaksonsa aikana. Koulu tekee yhteistyötä n. 300 yrityksen kanssa. Oppilaat voivat myös itse pyörittää yritystoimintaa koulussa esim. myymällä välipalavoileipiä. Tällöin he hoitavat itsenäisesti kirjanpidon, hankinnat, tuotannon ja markkinoinnin kuten oikeassakin yrityksessä. 9. luokalla on ns. tulevaisuustunti, jolloin maahanmuuttajataustaiset menestyvät yritysjohtajat käyvät kertomassa yrityksistään ja elämänvaiheistaan samalla toimien esikuvina ja kannustajina nuorisolle.

Koulu kiinnittää erityistä huomiota Nobelin palkinnon saajiin. Lähes kaikki kirjallisuuspalkinnon voittaneet ovat käyneet vierailulla Rinkebyssä. Kielenkäyttötaidot parhaimmillaan ovat nähtävissä kirjailijoiden työssä. Oppilaat havaitsevat, että kirjailijat ovat alun perin vaatimattomista oloista lähteneitä ja eri kansakuntia edustavia, kuten heistäkin monet. He voivat siis yhtä hyvin asettaa tavoitteensa korkealle ja pitää jopa Nobelin kirjallisuuspalkintoa saavutettavissa olevana mahdollisuutena.

Tämä kehitys Rinkebyn koulussa on tapahtunut vuosien myötä Börje Ehrstrand on ollut rehtorina nyt 14 vuotta. Hänellä on tällä hetkellä apunaan hallinnollisen rehtorin lisäksi eri linjoista vastaavat apulaisrehtorit. Koulu on saanut useita tunnustuksia menestyksestä eri aloilla, viimeksi valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa. Rehtori itse luennoi suurten yritysten johtajille ja kouluväelle kehityksen menestystekijöistä.

Johtavat periaatteensa Börje Ehrstrand kiteyttää seuraavasti: kieli ja kommunikaatiotaidot, sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja hyvä terveys ovat menestyksen perustekijöitä. Ihminen pystyy tekemään enemmän kuin uskookaan. Vastoinkäymiset ja kielteiset vastaukset on kohdattava haasteina ja alkuina kohti positiivista kehitystä. Monikulttuurisen koulun oppilaat omaksuvat ennakkoluulotonta uskonnollisista ja kansallisista rajoista vapaata kansainvälisyyttä, joka on edellytyksenä menestymiseen nykyajan työelämässä yhdentyvässä Euroopassa ja maailmanlaajuisilla markkinoilla. Se on pääomaa, jonka avulla nimenomaan monikulttuurisessa koulussa kasvaneet hyvät tiedot ja taidot omaksuneet lapset ovat tulevaisuuden menestyjiä.

<< edellinen

Kuva: Rinkebyn koulu