Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Koulun arki Monikulttuurinen koulu kasvattaa tulevaisuuden menestyjiä Rinkebyssä

<< edellinen | seuraava >>

Uuden rehtorin haasteita

Vuonna 1989 koulutoimenjohtaja määräsi, että Börje Ehrstrandin oli haettava avoinna olevaa Rinkebyn koulun rehtorin virkaa. Muita hakijoita ei ollut. Koulusta oli 16 opettajaa lopettanut työnsä eikä päteviä ollut jäljellä, johto oli eronnut ja itse rakennuskin oli alennustilassa. Tässä tilanteessa kaikki muutokset olisivat parempaan päin, ajatteli Börje Ehrstrand. Hän pääsisi itse nimittämään uuden johdon, valitsemaan opettajat ja vaatimaan tiettyjä muutoksia ehtona työhön ryhtymiselle. Näin uusi rehtori sai alusta alkaen rinnalleen hallinnollisen rehtorin, joka hoiti talouden ja juoksevat rutiinityöt. Vararehtoriksi uusi rehtori valitsi sulkapallokaverinsa, johon luotti täydellisesti. Tiimityössä täydellinen luottamus on nimittäin ensiarvoisen tärkeää.

Yksi ehto rehtoriksi ryhtymiselle oli, että sosiaalitoimi tulee yhteistyökumppaniksi koululle. Miljoonan kruunun satsaus tuotti hyvää tulosta ja itse asiassa säästi lopultansa rahaa päällekkäisten toimintojen ja erityisoppilaiden sopeutumattomuudesta seuranneiden jatkovaikeuksien poistumisen myötä. Sosiaalitoimi rahoitti koulun erityisluokkaa (skoldaghem), jonne levottomat ja häiriötä tuottavat oppilaat voitiin välittömästi siirtää rauhoittumaan erityisopettajan johdolla. Oppilashuoltoryhmän päätöksellä sinne voitiin siirtää päivän varoitusajalla, kunhan huoltajille oli ehditty ilmoittaa asiasta.

Börje Ehrstrand palkkasi myös vapaa-ajanohjaajia hoitamaan urheilutoimintaa. Pojat, joilla oli valtava määrä energiaa, tarvitsivat päivittäisen kovan jalkapallo- tai koripallotreenin, jonka jälkeen loppupäivä sujui rauhallisemmissa merkeissä.

On tärkeää, että vanhemmat saadaan myös koulun sääntöjen taakse. Yhteinen arvoperusta on pohjana onnistumiselle kasvatustyössä. Oppilaat kokeilevat ja testaavat koulun sääntöjä koko ajan ja siksi myös työn yhteisten arvojen ja normien luomiseksi ja ylläpitämiseksi on oltava käynnissä koko ajan. On hyvä luoda läheinen kontakti koteihin. Rinkebyssä perustettiin tätä varten Koti ja koulu -yhdistys. Lähtökohtana on, että lapsi on aina vanhempien vastuulla, myös koulussa.

Vanhemmat olivat kiinnostuneita kouluasioista. Yhteisessä kokouksessa, jossa oli tulkit kaikille edustetuille kielille, pohdittiin, mitä vanhemmat odottivat koululta ja mitä he halusivat lastensa kasvatukselta. Vanhempia pyydettiin kertomaan unelmistaan, toiveistaan ja näkemyksistään. Vilkkaan keskustelun jälkeen voitiin päätellä, että toiveet olivat jokseenkin samansuuntaisia. Vanhemmat halusivat kokonaisvaltaista selkeää kasvatusta, turvallisen ja rauhallisen oppimisympäristön sekä hyvän tulevaisuuden lapsilleen.

Koulun saneeraaminen oli valtava urakka, kun rahaa ei päättäjiltä liiennyt. Börje Ehrstrandille kielteinen vastaus merkitsi kuitenkin aina haastetta ja alkua prosessille, jonka lopussa oli myönteinen tulos. Niinpä vanhemmat lupasivat vapaa-ajallaan maalata koulun seinät, kunhan maalit hankittiin. Näin sitten tehtiinkin, vaikka maalareiden ammattijärjestö vastusti lasten käyttämistä työhön. Kaikessa tekemisessä pitää olla rohkea ja käyttää tervettä maalaisjärkeä sen sijaan, että tuijottaisi tarkasti sääntöihin, toteaa Börje Ehrstrand. Yleisesti ottaenkin oppilailla on Rinkebyn koulussa velvollisuus osallistua kouluyhteisön töihin. Niinpä he ovat apuna keittiössä ja siivouksessa ja hoitavat jätepaperinkeräystä. Näin he oppivat arvostamaan eri henkilökuntaryhmien työtä ja kouluviihtyvyyskin lisääntyy. Kun työpalvelu otettiin käyttöön, vähenivät luvattomat poissaolot selkeästi.

Koulu painottaa hyvää järjestystä. Tähän tarkoitukseen on laadittu erilliset sopimukset, jotka oppilaat allekirjoittavat ja näin lupaavat kunniasanallaan toimia rasismia, kiusaamista, väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Sääntöjen rikkomiseen puututaan ja oppilaat tietävät sen.

Uskonnonopetus koulussa, jossa esiintyy monia suurten uskontojen erilaisia suuntauksia, on ratkaistu etsimällä eri uskonnoista yhtäläisyydet yhdessä uskonnollisten johtajien kanssa. Uskontoaineen sisällöissä keskitytään näihin yhtäläisyyksiin. Aabraham on yhteinen henkilö sekä islamille että kristinuskolle ja toimii lähtökohtana opetukselle, joka onkin saanut hänen mukaansa nimen Aabrahamin lapset.

<< edellinen | seuraava >>

Kuva: Rinkebyn koulu