Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Kulttuurit Somalialainen kulttuuri

<< edellinen

Koulutus ja työ

1. Arkinen työ

Somalialaisessa arjessa jokaisella perheenjäsenellä on oma tehtävänsä ja roolinsa. Kaupungissa isä käy työssä ja myös äiti voi työskennellä kodin ulkopuolella. Lukutaidottomuus on melko korkea, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua. Monet lapset joutuvat tekemään työtä eikä kukaan huolehdi heidän koulutuksestaan.

Maa on köyhä ja ihmisten tulisi muistaa säästää pahan päivän varalle. Maaseudulla on paljon merkitystä kaupunkilaisten elämälle. Jos on ollut pitkä kuiva kausi, elintarvikkeita ei voida toimittaa kaupunkeihin.

Somaliassa ei ole sosiaalipalvelua vaan perhe ja sukulaiset huolehtivat toisistaan. Somaliassa sukulaiset asuvat toistensa luona ja voi olla, että kodissa asuu pysyvästi useamman perheen jäseniä.

2. Koraanikoulu

Somaliassa on peruskoulu (+lukio) sekä koraanikoulu. Koraanikoulua käydään jo ennen varsinaisen koulun alkamista. Suomessa asuville somalilapsille järjestetään vapaa-aikana koraanikoulu. Koulussa opetetaan lapsille omaa uskontoa ja sitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Koraanikoulun tarkoituksena on auttaa lasta oppia ymmärtämään omaa kulttuuriaan ja säilyttämään omaa identiteettiään. Uskonto on tärkeä osa lasten kasvatusta.

3. Peruskoulu

Lapset menevät kouluun kuusi-seitsemän vuotiaina. Somaliassa on ala-aste, yläaste ja lukio.
Opetus tapahtuu somalin kielellä. 1.luokalla opetetaan myös arabian kieltä, joka on tuttua jo koraanikoulusta. Uskonnon opetus tapahtuu arabian kielellä koko peruskoulun ajan.

Peruskoulu kestää kahdeksan ja lukio neljä vuotta. Ala-astetta käydään neljä vuotta ja yläastetta saman verran. Lukiossa opiskellaan tämän jälkeen myös englantia.

Kaikki, joilla on mahdollisuus, käyvät koulua. Monet maaseudun vanhemmat myyvät lampai-
taan tai kameleitaan, jotta lapsi voisi käydä koulua kaupungissa. Yleensä lapset myös asuvat kaupungissa ja käyvät vain lomillaan kotona maaseudulla. Varsinainen opetus on ilmainen, mutta kirjat ja koulupuku pitää ostaa itse. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käydä koulua.

Koulut alkavat aamulla seitsemältä ja loppuvat yhdeltä. Välillä on yksi lyhyt välitunti.

Vanhempia kiinnostaa lapsensa koulumenestys, vaikka joskus tiedon saanti voi olla hankalaa, koska koulumatkan pituus saattaa olla jopa 15 km. Lapset kulkevat matkat jalkaisin.

Opettajat ovat ammattinsa osaavia, joskin opetuskeinot vaihtelevat. Opettajaa kunnioitetaan, arvostetaan ja myös pelätään. Oppilas kuuntelee opettajaansa ja käyttäytyy kohteliaasti häntä kohtaan.

Somalin kielestä

Somalin kieltä luetaan ja kirjoitetaan vähän kuin suomen kieltä, mutta erojakin on paljon. Somalin kielessä on 21 konsonanttia ja 5 vokaalia. Somalin kielessä ei ole ollenkaan kirjaimia p, v, z, ä, ö. Kielessä on kh, sh ja dh. Kieltä kirjoitetaan vasemmalta oikealle. Somalin kirjakieli luotiin 1970-luvun alussa.

<< edellinen