Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Koulun arki Eriyttäminen uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista syistä perusopetuksen oppiaineissa

<< edellinen

3. Eriyttämisratkaisuja eri oppiaineissa

MUSIIKKI

Musiikki on perusopetuksen oppiaine, joten musiikista ei saa antaa vapautusta tai järjestää sen tilalle muuta opetusta tai korvaavaa toimintaa.

Eriyttäminen musiikissa

Jos musiikkitunneilla on selvästi kristillistä musiikkia, muslimioppilaita ei voi velvoittaa osallistumaan sen opiskeluun. Samoin osa nuorisomusiikista (jytä, pop, rock, heavy…) ei sovi muslimeille.

Mikäli oppilaan huoltaja kieltää lapsensa osallistumisen musiikinopetukseen, pyritään neuvotellen, musiikinopetukseen ja ohjeisiin tutustuen perustelemaan peruskoulun oppilaan velvollisuus osallistua musiikinopetukseen.

Vain erittäin harvoissa poikkeustapauksissa eriytetään koulun musiikinopetuksen opetussuunnitelmaa kyseiselle oppilaalle. On tärkeää, että kunnan kaikissa kouluissa pyritään eriyttämään samalla tavalla.

Musiikinopetuksen eriyttämisperiaatteita:

 • oppilas on pääsääntöisesti läsnä musiikkitunnilla
 • muslimioppilaan ei tarvitse osallistua, jos oppitunnilla on kristillistä tai jytä-, pop-, rock- tai vastaavaa musiikkia
 • teorianopiskeluun osallistutaan
 • lauluihin osallistuminen tapauskohtaisesti: yleensä lasten- ja kansanlaulut käyvät
 • soittimet tapauskohtaisesti: useimmille käy ainakin rumpu ja käsillä rytmiharjoitukset
 • musiikkiliikuntaan osallistuminen tapauskohtaisesti
 • tanssinopetukseen osallistuminen tapauskohtaisesti
 • koelauluna voi olla omakielinen laulu
 • musiikkitunneille pyritään ottamaan oppilaan oman kulttuurialueen lauluja, musiikkia ja musiikkiperinnettä

Musiikin arviointi

Musiikki arvioidaan yleisten ja koulun omien arviointiohjeiden mukaisesti. (Hyvän osaamisen kuvaus 4. ja 9. luokan lopussa.)

Mikäli musiikin opetussuunnitelmasta jää oleellisia kokonaisuuksia suorittamatta (oppilas on paljon pois tunneilta tai opetusta on runsaasti eriytetty), tämä otetaan huomioon arvostelussa.

Mikäli oppilaan luokan musiikin oppimäärä jää kokonaan suorittamatta, merkitään todistuksen lisätietoihin: "X. luokan musiikin oppimäärä suorittamatta" ja jätetään numero- tai sanallinen arviointi antamatta. Viimeistään ennen 9. luokan päättötodistuksen saamista tulee oppilaalla olla suoritettuna koko peruskoulun musiikin oppimäärä.

Oppilaalla myös mahdollisuus kesän aikana suorittaa kyseisen luokan musiikin oppimäärä (ehdot).


USKONTO

Jokaisella oppilaalla on oltava yksi katsomusaine. Se voi olla uskonto tai elämänkatsomustieto. Turussa on myönnetty lv. 2004-05 koulun uskonnonopetuksesta vapautus huoltajan pyynnön ja oman uskonnollisen yhdyskunnan selvityksen perusteella Jehovan todistajille.

Ortodoksit/kreikkalaiskatoliset osallistuvat ortodoksiseen uskonnonopetukseen. Opetusta järjestetään aluekohtaisesti tai keskitetysti.

Roomalaiskatoliset saavat roomalaiskatolista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään keskitetysti keskustan kouluissa.

Kaikki ortodoksit tai kreikkalaiskatoliset ja roomalaiskatoliset pyritään ohjaamaan oman uskonnon opetukseen.

Islamin opetusta Turussa järjestetään koulukohtaisesti, aluekohtaisesti ja keskitetysti. Kaikki oppilaat, joille huoltajat ovat ilmoittaneet uskonnoksi islam/muslimi pyritään ohjaamaan islamin opetukseen. Myös sellaisilla muslimioppilailla, jotka eivät kuulu mihinkään islamilaiseen yhdyskuntaan, on oikeus kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella osallistua islamin opetukseen. Islamilaisiin yhdyskuntaan kuulumattomilla muslimeilla on mahdollisuus valita myös elämänkatsomustieto tai muu koululaitoksessa opetettava uskonto (UE, UO, UK).

Ortodoksioppilaat ja roomalaiskatoliset oppilaat kartoitetaan yhteistyössä Turun ortodoksisen ja katolisen seurakunnan kanssa.

Väestörekisteriin kuuluvat oppilaat osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen, ellei huoltajat valitse lapselleen jotakin muuta Turussa opetettavaa uskontoa (UE, UO, UK tai UI).

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä kysytään oppilaan uskonto ja oppilas ohjataan oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Tässä yhteydessä huoltajan tekemä uskontovalinta rinnastetaan koulun muihin valinnaisaineisiin, joten valinta on pysyvä.

Uskonnon opetussuunnitelmaan kirjattuja tutustumiskäyntejä, virsi- ja lauluperinteen opettamista ja vastaavia opetettavia asioita ei katsota uskonnon harjoittamiseksi.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon valintaa ja opetusta sekä uskonnon harjoittamista koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät opetushallituksen muistiosta (Muistio 6.6.2003: Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan.)

LIIKUNTA

Liikunta kuuluu kaikille oppilaille.

Pukeutumisessa on kiinnittävä huomio asialliseen ja turvalliseen pukeutumiseen. Peittävä vaatetus on sallittua, jos se ei aiheuta vaaratilanteita. Hunnun voi korvata pienellä liinalla. Muslimien pukeutumissäännöt mahdollistavat asialliset jalkineet ja liikunta-asun liikuntatunneille.

Suihkussa käynnissä joudutaan varsinkin alkuopetuksen jälkeen joustamaan. Oppilas voi lähteä liikuntatunnilta aikaisemmin peseytymään tai hän voi käydä erillisessä suihkussa, jos koulussa on sellainen.

Jos huoltaja kieltää musiikkiliikuntaan osallistumisen, joudutaan eriyttämään. Opettajan on kuitenkin pystyttävä valvomaan korvaavaa toimintaa.

Uinti käy yleensä 1. - 3. -luokkien aikana opetussuunnitelman mukaisesti. Vanhemmat voivat opettaa lapsille pyyhkeiden käyttöä alastomuuden välttämiseksi. Uintiin osallistumattomille järjestetään korvaavaa toimintaa. Oppilaalla ei ole oikeutta olla pois koulusta uintipäivänä.

TERVEYSTIETO

Perusopetukseen on tullut uusi oppiaine terveystieto. Se sisältyy 1.- 6. –luokilla muitten perusopetuksen oppiaineitten sisälle, lähinnä ympäristötietoon ja biologiaan, mutta yläkoulun luokilla 7.-9. sitä opetetaan kolme vuosiviikkotuntia itsenäisenä oppiaineena.

Eri yläkouluissa tunnit ovat sijoitettu eri tavalla eri vuosiluokille.

Muslimit eivät näe ongelmaa terveellisten elämäntapojen, sairauksien ehkäisyn, ihmisen toimintojen ja muitten terveystietoon liittyvien aihepiirien opetuksessa.

Joissakin kouluissa keskustelua ja hämmennystä on aiheuttanut sukupuoli- ja seksuaalivalistuksen tunneilla käytetty oppimateriaali.

Jos huoltaja tai oppilas kokee opettajan käyttämän materiaalin seksuaalikasvatukseen liittyvässä opetuksessa loukkaavana, opettaja voi käyttää ja antaa oppilaille muuta materiaalia tuntityöskentelyyn ja kokeisiin valmistautumiseen.


LEIRIKOULUT, RETKET, TUTUSTUMISKÄYNNIT, DISKOT

Leirikouluista kannattaa tiedottaa huoltajille, miten yöpyminen, peseytyminen ja ruokailu on järjestetty ja mitä leirikoulun ohjelmaan kuuluu. Suihkussa käyminen ja saunominen yhdessä muiden oppilaiden kanssa on monen muslimihuoltajan mukaan ehdottomasti kiellettyä, vaikka oppilaat olisivat samaa sukupuolta.

Opetussuunnitelmaan kuuluvat retket ja tutustumiskäynnit kuuluvat kaikille oppilaille.

Luokkien tai koulun järjestämien diskojen sisältö on tiedotettava huoltajille, jotta he voivat ratkaista lapsensa osallistumisen niihin.


KOULUN JUHLAT

Joulujuhlan Enkeli taivaan -laulu ja joulukuvaelma sekä kevätjuhlan suvivirsi ovat suomalaista kulttuuriperinnettä eivätkä siten tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta, joten kaikki voivat osallistua siihen. Mikäli koulu järjestää selkeästi uskonnollisen joulu- tai kevätjuhlan, koululaisjumalanpalveluksen tai vastaavan, islam- ja eräisiin muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien oppilaiden (esim. Jehovan todistajat) tai omantunnon syistä vapautuksen saaneitten ei tarvitse osallistua niihin, vaan heille järjestetään korvaavaa toimintaa.

Juhlapäiviin liittyy koulussa askartelua, käsitöitä, piirtämistä, musiikkia ja muuta toimintaa. Mikäli oppilas ei saa tehdä juhliin liittyviä toimintoja, pyritään hänelle järjestämään samantapaista toimintaa samassa tilassa.

Vähemmistön takia ei enemmistön tarvitse luopua perinteistään, mutta vähemmistön perinteen tulisi näkyä myös koulun juhlissa, käytävillä ja arjessa.

Ramadanin päätöspäivä ja uhrijuhlan 1. päivä (Id-al-adhaa / Eid-al-Adhaa) ovat muslimioppilaille vapaapäiviä.

RUOKAILU

Muslimiperheet tulevat hyvin monista maista, joiden ruokakulttuurit poikkeavat toisistaan. Muslimioppilaan huoltajalta kysytään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä millaista ruokavaliota perhe noudattaa. Turun kaupungissa oppilaalle valitaan yleensä jokin seuraavista neljästä vaihtoehdosta:

Kiellettyjä ruoka-aineita Saa syödä
sianliha, veri, sisäelimet nauta, kana ja kala
sianliha, veri, sisäelimet, normaalisti teurastettu nauta kana ja kala
sianliha, veri, sisäelimet, normaalisti teurastettu nauta ja kana kala ja lakto-ovovegetaristinen ruoka (kala, maitotuotteet, kananmuna, kasvikset)
ei kiellettyjä ruoka-aineita ruokalistan mukainen ruoka

Uskonnollisista syistä ruokavaliota noudattavien kanssa on myös syytä selvittää seuraavat asiat:

 • Koululaitos ei tarjoa halal -säännön mukaista lihaa.
 • Oppilas ei voi oma-aloitteisesti vaihtaa ruokavaliota tilapäisesti eikä pysyvästi huoltajien tietämättä.
 • Mikäli oppilas toistuvasti jättää syömättä tai valitsee muuta kuin sovittua ruokaa, keittiö voi lopettaa erikoisruoan tarjoamisen oppilaalle keskusteltuaan huoltajan kanssa.

 

<< edellinen

Päivitetty 26.11.2013