Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Materiaalit

Tulostettavat materiaalit: Suomi toisena kielenä

Siirry: Eri aihealueilta > Luetun ymmärtäminen > Sanasto > Kielentuntemus


Eri aihealueilta

Iloisesti suomea

Tulostettava 78-sivuinen opetusmoniste suomen kielen opiskeluun.

Tervetuloa kouluun

Tulostettava monistesarja on suunniteltu avuksi opettajalle ensimmäisiin koulupäiviin ja viikkoihin.

Lomasuomea

Suomen kielen materiaali, joka sisältää suomen kielen tekstejä ja harjoituksia peruskielitaidon omaaville. Tekstien aihepiiri sopii 5.-9. -luokkalaisille.

S2-paketti

Iso alkukirjain, synonyymit ja vastakohdat, päättövälimerkit, pitkä ja lyhyt konsonantti.


Luetun ymmärtäminen


Mikä on selkokirja?

Kysymyssarjoja selkokirjoista.  

Kameleontin väri

Luetun ymmärtämistä harjoittava moniste. Lue runo huolellisesti ja vastaa kysymyksiin.


Sanasto

Ota opiksi

Sanastoharjoituksia vuosiluokille 5. – 7.


Kielentuntemus

Verbit - hauskaa ja helppoa!

Verbimonisteen avulla voi harjoitella taivutusta eri aikamuodoissa. Sopii kolmasluokkalaisille ja sitä vanhemmille.

Verbin aikamuodot

Opetusmoniste aikamuotojen (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti) harjoitteluun.

Passiivi

Monisteessa harjoitellaan passiivin muodostamista eri aikamuodoissa.

Mikä-pronomini & Kuka-pronomini

Opetusmonisteita voidaan käyttää mm. sijamuotojen opetteluun, kysymysten ja vastausten laatimisen harjoitteluun joko suullisesti tai kirjallisesti.

Takaisin Materiaalit-pääsivulle