Moped
Lomakkeet
Opetus
Koulun arki
Terveys
Oppilashuolto
Koti ja koulu
Kulttuurit
Materiaalit
Kalenteri
Sivuinfo
Haku
 

Verkko-opetuksen laatupalkinto 2006

Opetusministeriö ja Opetushallitus ovat jakaneet verkko-opetuksen laatupalkinnon kolmelle verkko-opetuksen hankkeelle. Tänä vuonna laatupalkinnot jaettiin yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen sarjoissa. Palkinnon saivat  Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu – Moped, Datanomikoulutuksen verkkopainotteiset opinnot – Mäntän malli ja Akateemiset opiskelutaidot. Viiden tuhannen euron suuruiset palkinnot jakoi opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen. Palkinnot jaettiin nyt viidennen kerran.

Verkko-opetuksen laatupalkinto jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle oppilaitokselle, korkeakoululle ja/tai muulle koulutuksen järjestäjälle määrätietoisesta ja laadukkaasta verkko-opetuksen kehittämisestä. Laatupalkinnon tavoitteena on edistää ja tukea verkko-opetuksen kehittämistä ja verkko-opiskelua, edistää laadukkaiden verkko-opetuksen sisältöjen kehittämistä, kannustaa verkko-opetuksen järjestäjiä toimintansa jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin, tehdä tunnetuksi korkealaatuisia, innovatiivisia ja onnistuneita verkko-opetuksen käytäntöjä, jotka soveltuvat muidenkin koulutuksen järjestäjien hyödynnettäviksi ja lisätä verkko-opetuksen myönteistä julkisuutta ja arvostusta.

Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu – Moped
Turku, Tampere, Vuolijoki, Espoo, Lappeenranta, Raisio ja Turun normaalikoulu

Sivuston tavoitteena on julkaista tietoa ja materiaalia maahanmuuttajaopetuksen avuksi Suomessa sekä tarjota oppimisaihioita ja muuta materiaalia oppitunneilla käytettäväksi. Mukana on mm. aineistoa suomen kielen ja historian opiskeluun, sanastoja reaaliaineiden opiskelun tueksi sekä materiaalia itsearviointiin.

Palkinnon perusteluissa mainitaan sivuston olevan laaja materiaali- ja informaatiopankki, joka toimii myös erinomaisena verkostona informaation välityksessä. Sen verkkomateriaali on suunniteltu ja toteutettu erityisesti maahanmuuttajaoppilaille, mutta materiaalia käyttävät myös erityisopetuksen opettajat sekä Ruotsin suomalaiskoulut suomen kielen opetuksessa.

Moped-hanke alkoi Itä-Turun alueella sijaitsevien Lausteen koulun ja Turun normaalikoulun yhteistyöhankkeena vuonna 2001. Syksyllä 2003 verkosto laajeni valtakunnalliseksi, kun virtuaalikoulun kumppaneiksi tulivat Espoo, Lappeenranta, Raisio, Tampere ja Vuolijoki. Hanketta rahoittavat kumppanikunnat ja Opetushallitus. Moped-sivusto tekee koulutusyhteistyötä Turun koululaitoksen TOP-keskuksen sekä Opetusalan koulutuskeskus Opekon kanssa. Hanke jatkuu ainakin vuoden 2007 loppuun.

 


Arvo Jäppinen ojentaa palkinnon webmaster Jouni Paakkiselle ja koordinaattori Outi Rinteelle. Oikealla Ella Kiesi.

Kuva: Turkka Sinervo

Lisätietoa:
Hankekoordinaattori ja kuntien yhteyshenkilöt

Opetusministeriön lehdistötiedote

Mopedin lehdistötiedote: PDF RTF

 

Julkaistu 6.4.2006