VERBIN PERSOONAMUODOT kysyvinä

Yhdistelytehtävä

Yhdistä vasen ja oikea puoli.