VERBIN PERSOONAMUODOT imperfekti

Yhdistelytehtävä

Yhdistä vasen ja oikea puoli.