Kielteinen lause: ei tarvitse tehdä jotakin...

Täytä kaikki aukot. Lue vasemmanpuoleinen teksti ensin. Muuta harvennetut sanat aukkoihin oikeaan muotoon. Lopuksi voit painaa "Tarkista". Iloista yritystä!

Luepa tämä teksti ensin. Rauhallisesti.

1. Minun täytyy postittaa Sarille t ä m ä   p a k e t t i.

2. Sarin ja Antin täytyy maksaa t ä m ä   l a s k u.

3. Mutta heidän täytyy noutaa k o r t t i pankista.

4. Sinun täytyy lähettää tädille t ä m ä   k i r j e.

5. Heidän täytyy järjestää s e   j u h l a.

6. Teidän täytyy ostaa k a l l is   a s u n t o.

7. Sinun täytyy pyyhkiä t u o   l a t t i a.

8. Hänen täytyy harjata t ä m ä   e t e i n e n.

9. Meidän täytyy ostaa u u s i   m a t t o.

10. Hänen täytyy myydä v a n h a   t e l e v i s i o.
1. Minun ei tarvitse postittaa Sarille .
2. Sarin ja Antin ei tarvitse maksaa .
3. Mutta heidän ei tarvitse noutaa pankista.
4. Sinun ei tarvitse lähettää tädille .
5. Heidän ei tarvitse järjestää .
6. Teidän ei tarvitse ostaa .
7. Sinun ei tarvitse pyyhkiä .
8. Hänen ei tarvitse harjata .
9. Meidän ei tarvitse ostaa .
10. Hänen ei tarvitse myydä .