Mil-lä ta-vul-la sa-na al-kaa? iloinen.gif

Auk-ko-teh-tä-vä

Kuun-te-le ja kir-joi-ta